GİZLİLİK (TƏHLÜKƏSİZLİK ) SİYASƏTİ

Programın istifadəsi zamanı biz heç bir şəxsi məlumatları və ya istifadəçilərin gizli məlumatlarını toplamırıq. Biz proqramın istifadəsi zamanı statistik informasiyanı, eləcə də cihazın növünü və unikal nömrəsini,daxil olduğunuz məzmun növünü və həmçinin cihazın coğrafi koordinatlarını ( əgər Sizin buna icazəniz varsa ) toplaya bilərik.

Əgər təhlükəsizlik barədə hər hansı bir qayda pozuntusunu bildirmək istəyirsinizsə, o zaman bizim e mail adresimizə [email protected] məktub göndərin.